Strony internetowe Muzeum-Zamku w Łańcucie używają cookies („ciasteczek”). Są one potrzebne do prawidłowego działania oraz używane do celów statystycznych. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej lub zmienić ustawienia przeglądarki zapoznaj się z Polityką plików cookies.

Muzeum – Zamek w Łańcucie

Wersja dla niepełnosprawnych Mapa strony

Menu główne

REGULAMIN FOTOGRAFOWANIA I FILMOWANIA
             na terenie ekspozycji Muzeum-Zamek w Łańcucie oraz na terenie Parku Krajobrazowego i Ogrodów Zamkowych 

Na terenie wszystkich ekspozycji można nieodpłatnie fotografować i filmować  – wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych - muzealia oraz sale ekspozycyjne, w których się znajdują. Wyjątek stanowią sesje okolicznościowe na terenie Storczykarni, których zasady wykonywania uregulowane są odrębnie.

 

Zasady fotografowania i filmowania na terenie ekspozycji: Zamek, Wozownia, Stajnie, Historia Miasta w tym 10PSK, Sztuka Cerkiewna. 

 

Fotografowanie i filmowanie jest możliwe, o ile:

 1. nie zakłóca ruchu turystycznego i nie przeszkadza Zwiedzającym,
 2. nie naraża na uszkodzenie muzealiów i wyposażenia Muzeum,
 3. nie wyrządza szkody innym Zwiedzającym (fizycznej lub związanej z ochroną ich dóbr osobistych – a w szczególności wizerunku),
 4. materiał fotograficzny lub filmowy nie może być wykorzystany do celów komercyjnych.

 

Zabrania się fotografowania i filmowania:

 1. części systemów ochrony muzealiów oraz sal ekspozycyjnych,
 2. wykonywania zdjęć pozowanych z udziałem osób i przedmiotów,
 3. stosowania we wnętrzach Muzeum lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów (podłogowych oraz ręcznych – tzw. ,,kijów’’ do selfie) oraz innych urządzeń.
 4. Pracowników Muzeum obecnych na ekspozycji.

 

W przypadku publikacji w/w materiałów fotograficznych i filmowych obowiązkowe jest zamieszczenie przy nich informacji o brzmieniu:
,,Muzeum-Zamek w Łańcucie’’.

 

W określonych przypadkach konieczne będzie zamieszczanie ustalonego dla danego obiektu opisu w brzmieniu podanym przez jego Właściciela.

 

Filmowanie i fotografowanie w celach komercyjnych jest możliwe tylko
w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Osoby zainteresowane winny złożyć wniosek na piśmie minimum 7 dni przed zaplanowanych działaniem lub przed wizytą w Muzeum celem uzyskania ewentualnej zgody i przygotowania umowy.  

 

Muzeum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych Zwiedzających lub wyrządzenie im innej szkody z powodu  wykonywania zdjęć fotograficznych i filmowych.

 

Muzeum może zabronić fotografowania i filmowania tych muzealiów, których właściciel nie wyraził na to zgody.

 

Zasady fotografowania i filmowania na terenie ekspozycji Storczykarnia.

 

Fotografowanie i filmowanie na terenie Storczykarni jest możliwe
o ile:

 1. nie zakłóca ruchu turystycznego i nie przeszkadza Zwiedzającym oraz Pracownikom w wykonywaniu obowiązków;
 2. nie naraża na uszkodzenie eksponatów i wyposażenia Storczykarni  oraz nie zakłóca pracy urządzeń technicznych (w trakcie fotografowania i filmowania nie ma możliwości wyłączenia urządzeń sterujących klimatem - w tym zamgławiaczy);
 3. fotografowanie i filmowanie na terenie Storczykarni jest możliwe o ile nie narusza dóbr osobistych Zwiedzających lub nie wyrządza im innej szkody. Prowadzenie sesji fotograficznych i filmowanie nie może propagować: rasizmu, ksenofobii oraz obrażać uczuć religijnych, niezależnie od wyznania, a także naruszać ogólnie przyjętych dobrych obyczajów. Sesje nie mogą mieć charakteru wulgarnego, jak również nie mogą naruszać dobrego imienia Muzeum-Zamek w Łańcucie;
 4. materiał fotograficzny lub filmowy nie może być wykorzystany do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Dyrektora Muzeum-Zamek w Łańcucie.

 

Sesje zdjęciowe okolicznościowe (ślubne, zaręczynowe, komunijne itp.) są możliwe jedynie w czasie otwarcia ekspozycji i funkcjonowania urządzeń technicznych (przy braku możliwości wyłączenia urządzeń sterujących klimatem - w tym zamgławiaczy):

 1. po zakupieniu biletu wstępu do Storczykarni przez wszystkich uczestników sesji (w tym czasie Storczykarnia jest otwarta dla innych Zwiedzających). Maksymalny czas trwania sesji wynosi 30 minut.
 2. po zakupieniu biletu „sesyjnego" w cenie 100 zł wejście dla max. trzech osób, czas trwania 1 godzina (Storczykarnia podczas tej godziny jest zamknięta dla innych Zwiedzających) pod następującymi warunkami:

 

Filmowanie i fotografowanie w celach komercyjnych jest możliwe po uzyskaniu zgody Dyrektora Muzeum i zawarciu stosownej umowy określającej szczegółowo warunki tych działań oraz związane z tym koszty.

 

Zasady fotografowania i filmowania na terenie ekspozycji: Park Krajobrazowy i Ogrody Zamkowe.

 

Możliwe jest fotografowanie i filmowanie nieodpłatne wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych, bez prawa do ich publikowania. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym. Wykonane fotografie nie mogą powodować zniszczeń zabytkowego otoczenia, nie mogą propagować: rasizmu, ksenofobii oraz obrażać uczuć religijnych, niezależnie od wyznania, a także naruszać ogólnie przyjętych dobrych obyczajów. Fotografowanie nie może naruszać dóbr osobistych innych osób. Zdjęcia nie mogą mieć wulgarnego charakteru, jak również nie mogą naruszać dobrego imienia Muzeum-Zamek w Łańcucie.

 

Na terenie zabytkowego parku obowiązuje zakaz wykonywania lub wykorzystywania w celach komercyjnych filmu i fotografii przedstawiających zabytki zespołu pałacowo – parkowego w Łańcucie. Wykonywane fotografie wymagają zgody Dyrektora Muzeum, zawartej w formie umowy, w której określone będą warunki płatności w zależności od przeznaczenia fotografii lub nagrań i uciążliwości udostępnienia terenu, z uwzględnieniem zabezpieczenia przed uszkodzeniem zabytków i innych składników majątkowych muzeum.


Copyright © 2007–2012 Muzeum – Zamek w Łańcucie
Projekt i realizacja www.activedot.pl O serwisie