Strony internetowe Muzeum-Zamku w Łańcucie używają cookies („ciasteczek”). Są one potrzebne do prawidłowego działania oraz używane do celów statystycznych. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej lub zmienić ustawienia przeglądarki zapoznaj się z Polityką plików cookies.

Muzeum – Zamek w Łańcucie

Wersja dla niepełnosprawnych Mapa strony

Menu główne

Załącznik do Zarządzenia Nr 28 z 26.08.2021

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU KRAJOBRAZOWEGO I OGRODÓW ZAMKOWYCH

 

Muzeum-Zamek w Łańcucie wraz z założeniem parkowym stanowi pomnik kultury i cenny zabytek narodowego dziedzictwa kulturowego. Opiekę nad nim winni sprawować również Zwiedzający, dlatego też prosimy o ścisłe przestrzeganie niżej wymienionych zasad porządkowych.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Zespół zamkowo-parkowy w Łańcucie jest zabytkiem wpisanym na listę Pomników Historii (zarządzenie Prezydenta RP z 25 sierpnia 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 167 poz. 1402).
 1. Park Przyzamkowy i obiekty Muzeum są monitorowane przez całą dobę.
 1. Wejście na teren Parku Przyzamkowego jest płatne, zaś do Parku Zewnętrznego jest bezpłatne.

 

§ 2

Zasady przebywania w Parku

 1. Park jest otwarty dla zwiedzających codziennie; Park Zewnętrzny w godz. 5.00-23.00, Park Przyzamkowy:

Miesiąc

Godziny

I, II, XII

8.00-16.00

III, XI

8.00-17.00

IV, IX, X

8.00-18.00

V, VIII

8.00-20.00

VI, VII

8.00-21.00

 

 1. Muzeum może ograniczyć godziny otwarcia w związku z wystąpieniem szczególnych okoliczności, sytuacji pogodowych lub epidemicznych.
 2. W zabytkowym parku i ogrodach zamkowych:
  1. Obowiązuje ruch pieszy (nie dotyczy pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych i ogrodniczych obsługi parku). Spacery po parku odbywają się wytyczonymi alejkami.
  2. Możliwe jest fotografowanie i filmowanie nieodpłatne wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych, bez prawa do ich publikowania. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym. Wykonane fotografie nie mogą powodować zniszczeń zabytkowego otoczenia, nie mogą propagować: rasizmu, ksenofobii oraz obrażać uczuć religijnych, niezależnie od wyznania, a także naruszać ogólnie przyjętych dobrych obyczajów. Fotografowanie nie może naruszać dóbr osobistych innych osób. Zdjęcia nie mogą mieć wulgarnego charakteru, jak również nie mogą naruszać dobrego imienia Muzeum-Zamek w Łańcucie.
 1. Na terenie zabytkowego parku obowiązuje zakaz:
  1. Jazdy rowerem, hulajnogą (również elektryczną), na rolkach, wrotkach i deskorolkach, itp. Wjazd innych pojazdów wymaga zgody Dyrekcji Zamku; nie dotyczy to wózków dziecięcych oraz osób poruszających się na wózkach w tym elektrycznych.
  2. Używania mechanicznych urządzeń latających.
  3. Zakłócania ciszy i używania odbiorników radiowych.
  4. Organizowania zajęć sportowych bez uprzedniego zawiadomienia Dyrektora Muzeum i uzyskania zgody z wyłączeniem sportów indywidualnych i zajęć w zakresie lekcji w-fu wyłącznie na alejkach.
  5. Wchodzenia na trawniki lub do zbiorników wodnych.
  6. Wchodzenia na drzewa i krzewy.
  7. Niszczenia małej architektury i wszystkich form przyrody żywej, czyli łąk kwietnych, drzew, krzewów, kwiatów i ziół, runa parkowego, grzybów i porostów.
  8. Zrywania i spożywania owoców z drzew i krzewów.
  9. Zaśmiecania parku oraz niszczenia urządzeń i obiektów parkowych.
  10. Wprowadzania zwierząt na teren Parku Przyzamkowego (z wyłączeniem psa przewodnika). Na teren Parku Zewnętrznego zwierzęta można wprowadzać wyłącznie na smyczy, a ich właściciele są zobowiązani do sprzątania nieczystości po nich z wykorzystaniem specjalnych do tego celu pojemników.
  11. Karmienia zwierząt przetworzonym produktem (pieczywo, ciastka, resztki obiadowe) lub przygotowanym z użyciem soli pokarmem.
  12. Zanieczyszczania stawu, łowienia ryb, płoszenia ptactwa i zwierzyny.
  13. Wchodzenia na lód na zbiornikach wodnych w okresie zimowym.
  14. Przynoszenia i porzucania zwierząt.
  15. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz przebywania w stanie wskazującym na ich użycie.
  16. Wzniecania i używania ognia, w tym grillowania.
  17. Wykonywania lub wykorzystywania w celach komercyjnych filmu i fotografii przedstawiających zabytki zespołu pałacowo – parkowego w Łańcucie. Wykonywane fotografie wymagają zgody Dyrektora Muzeum, zawartej w formie umowy, w której określone będą warunki płatności w zależności od przeznaczenia fotografii lub nagrań i uciążliwości udostępnienia terenu, z uwzględnieniem zabezpieczenia przed uszkodzeniem zabytków i innych składników majątkowych muzeum.
  18. Organizowania wszelkich zgromadzeń publicznych, zbiórek pieniędzy, prowadzenia handlu oraz umieszczania reklam i ogłoszeń bez zezwolenia Dyrektora Muzeum.
  19. Przebywania podczas burz i wichrów.
  20. Przebywania po godzinach jego zamknięcia bez zezwolenia Dyrektora Muzeum.
  21. Przebywania dzieci do lat 7 bez osoby dorosłej.
  22. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia broni palnej oraz niebezpiecznych i ostrych narzędzi. 

§ 3

Postanowienia końcowe

 1. Muzeum chronione jest przez wewnętrzną służbę ochrony. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników ww. podmiotów oraz dyżurnych pracowników merytorycznych również w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.
 1. Osoby, które zakłócają spokój i porządek oraz nie stosują się do Regulaminu, mogą zostać zobowiązane do opuszczenia Parku.
 1. Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiedzialność prawną ponoszą ich opiekunowie.
 1. Muzeum-Zamek w Łańcucie nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie Parku.
 1. W czasie sezonu zimowego odśnieżane są jedynie ciągi komunikacyjne oznaczone na tabliczkach wywieszonych przy bramach do parku.
 1. Muzeum –Zamek w Łańcucie zastrzega sobie możliwość zamknięcia w całości lub w części parku w sytuacjach szczególnych.
 1. Wejście na teren muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Copyright © 2007–2012 Muzeum – Zamek w Łańcucie
Projekt i realizacja www.activedot.pl O serwisie