Strony internetowe Muzeum-Zamku w Łańcucie używają cookies („ciasteczek”). Są one potrzebne do prawidłowego działania oraz używane do celów statystycznych. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej lub zmienić ustawienia przeglądarki zapoznaj się z Polityką plików cookies.

Muzeum – Zamek w Łańcucie

Wersja dla niepełnosprawnych Mapa strony

Menu główne

TO JEST ARCHIWALNA STRONA INTERNETOWA

MUZEUM-ZAMEK W ŁAŃCUCIE

Aktualna strona internetowa znajduje się pod adresem:

zamek-lancut.pl

Deklaracja Dostępności strony internetowej zamek-lancut.pl

Muzeum-Zamek w Łańcucie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa zamek-lancut.pl.

Strona internetowa old.zamek-lancut.pl jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Muzeum jest w trakcie realizacji projektu pn. www.muzeach, którego jednym z rezultatów będzie udostępnienie nowej strony Muzeum - Zamek w Łańcucie, dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Serwis old.zamek-lancut.pl został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz częściowo WCAG 2.0 w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom o szczególnych potrzebach dostęp do publikowanych treści. Zgodność ze standardami: •W3C •HTML5 •WCAG2.0 (A) Kompatybilność Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające tekst dla osób niewidomych. Obsługa serwisu jest możliwa przy pomocy myszki lub klawiatury. Wygląd Serwis jest oparty na stylach CSS. Skróty klawiszowe Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiszowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi, systemem lub aplikacjami użytkowników.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Kucaba-Łyszczek, edyta.kucaba@zamek-lancut.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 17 749 38 86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo: • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargi i odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego, pocztą lub drogą elektroniczną na adres: • organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum – Zamek w Łańcucie • adres: ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut • e-mail: dyrektor@zamek-lancut.pl • telefon: (+48) 17 225 20 08 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

KASY BILETOWE Kasy biletowe Muzeum znajdują się w budynku Podkarpackiego Centrum Dziedzictwa zwanego dalej „Maneż”, ulica 3 Maja 10. Wejście do budynku zlokalizowane jest na poziomie terenu, jedynie w drzwiach znajduje się niski próg. W budynku znajduje się oznaczona, dostosowana toaleta. Teren przed Maneżem wyłożony jest kostką granitową, to może stanowić utrudnienie w poruszaniu się. Brama Maneżu usytuowana jest naprzeciw bramy prowadzącej do Parku. Pomiędzy bramami znajduje się ulica i przejście dla pieszych. Bilety wstępu do Muzeum można również zakupić on-line https://bilety.zamek-lancut.pl/ PARKING Muzeum nie posiada własnych miejsc parkingowych. Na terenie miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Kas Biletowych i Parku znajdują się wydzielone strefy bezpłatnego parkowania dla osób z niepełnosprawnością. Ze względu na rozległy teren zespołu pałacowo – parkowego i rozmieszczenie ekspozycji, osobom poruszającym się na wózkach umożliwiamy wjazd na teren zespołu oraz swobodny podjazd możliwie najbliżej wejść na ekspozycje [prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub mailowe zgłoszenie takiej potrzeby już na etapie planowania wizyty w Muzeum]. PARK Teren Parku jest dostępny dla wszystkich osób. Dojście do Zamku prowadzi utwardzonymi alejami. Na alejach znajdują się biegnące w poprzek drenaże czyli odpływy wody, co może w niewielkim stopniu utrudniać poruszanie się np. osobie na wózku. Wstęp na teren Parku Przyzamkowego jest płatny. Na terenie Parku, w głównej alei prowadzącej do Zamku, przed mostem głównym znajduje się punkt sprzedaży biletów - tu płatność gotówką oraz biletomat - tu płatność kartą. EWAKUACJA Na terenie ekspozycji muzealnych nie ma systemu radiowęzłów. O ewentualnych zagrożeniach lub w celu przekazania ważnych wiadomości (np. o ewakuacji) informować będą opiekunowie ekspozycji wyposażeni w radiotelefony, zapewniające bezpośrednią łączność z centralą Muzeum. Łączność ta działa w obie strony np. na wezwanie pomocy medycznej do Zwiedzającego. ZWIEDZANIE Możliwe jest zwiedzanie ekspozycji muzealnych z psem przewodnikiem. Osoba wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na wszystkie ekspozycje pod warunkiem okazania certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, aktualnego dokumentu potwierdzającego szczepienia weterynaryjne. Pies musi być wyposażony w uprząż. Za zachowanie psa i szkody przez niego wyrządzone odpowiada jego właściciel. Na stronie internetowej Muzeum dostępny jest przedprzewodnik napisany językiem prostym. Ekspozycje Muzeum-Zamek w Łańcucie można zwiedzać w PJM w ramach standardowego zwiedzania z przewodnikiem – po wcześniejszej rezerwacji. Interesanci Instytucji mogą również po wcześniejszym zgłoszeniu uzyskać pomoc i informacje w PJM. ZAMEK Do budynku prowadzi jedno wejście tzw. główne. Przed drzwiami znajduje się jeden stopień. Dostęp możliwy jest dzięki rampie o nachyleniu 6%. Szatnia usytuowana jest wewnątrz budynku na parterze, prowadzą do niej trzy stopnie. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową Na ekspozycję I piętra i II piętra budynku prowadzą szerokie klatki schodowe. Komunikacja pomiędzy kondygnacjami dla osób na wózkach odbywa się z wykorzystaniem schodołazów gąsienicowych [PTR 160 firmy SANO]. W razie potrzeby Muzeum również dysponuje wózkami typu VCWK42L. Korytarze i przejścia na ekspozycji wnętrz I piętra mają szerokość około 1,5 m umożliwiającą poruszanie się osobom z asystentem. Na trasie zwiedzania, w miejscach o utrudnionej dostępności, wyznaczono przejście alternatywne. Całość ekspozycji jest dostępna. Na II piętrze część wnętrz ma organiczną dostępność (m.in. zbyt wąskie przejścia). Muzeum na swojej stronie udostępnia zwiedzanie wirtualne tej ekspozycji. Łaźnie Rzymskie znajdujące się w podziemiach Zamku są ekspozycją niedostępna dla osób poruszających się na wózkach. Ze względu na zabytkowy charakter wnętrz, nie jest możliwe poruszanie się po nich na wózkach elektrycznych. Istnieje możliwość skorzystania z wózków udostępnianych przez Muzeum. Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących Komentarz do ekspozycji Zamku dostępny jest w postaci audioguidów mobilnych, indywidualnych (w tym z audiodeskrypcją). Dostępny jest system audioguidów stacjonarnych. Wybrane zbiory zamkowe dostępne są w ramach zwiedzania sensorycznego. Na stronie Muzeum oraz na stronie Głusi.TV dostępne jest zwiedzanie ekspozycji I-szego piętra w PJM. Udogodnienia dla osób starszych Osoby starsze i inne, które tego potrzebują, mogą posługiwać się balkonikiem, laską z miękkim zakończeniem. W celu krótkiego odpoczynku mogą skorzystać ze współczesnych krzeseł rozstawionych na ekspozycji. Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi Na parterze Zamku dostępna jest dostosowana toaleta i miejsce, w którym można przewinąć dziecko. STAJNIE I WOZOWNIA Do budynku Stajni prowadzi wejście główne od strony ul. 3 Maja 14. Przed wejściem jest wysoki stopień. Dostęp do budynku dla osób na wózkach możliwy jest dzięki rampie o kącie nachylenia 6%. Do budynku Wozowni wejście prowadzi z poziomu terenu. Całość ekspozycji jest dostępna. Dodatkowo na monitorach można zobaczyć prezentację pojazdów konnych. Prezentacja nie jest dostosowana dla osób z dysfunkcją wzroku. Wejścia do obu budynków oraz trasy zwiedzania mają odpowiednią szerokość umożliwiającą poruszanie się wszystkim zwiedzającym. Ekspozycje znajdują się na jednym poziomie. Spacer powozem – pojazd nie jest dostosowany do potrzeb osób na wózkach. EKSPOZYCJA IKON Ekspozycja Ikon znajduje się w budynku Stajni (lewe skrzydło). Ekspozycja dostępna jest z poziomu terenu. Do budynku prowadzą szerokie drzwi. Na stronie Muzeum oraz stronie Głusi.TV dostępne jest nagranie "Zwiedzanie ekspozycji Sztuki Cerkiewnej w PJM". STORCZYKARNIA Budynek Storczykarni znajduje się we wschodniej części Parku. Prowadzi do niego utwardzone i równe alejki parkowe oraz aleja biegnąca przez Park bramy przy styku ulic Kościuszki i Gen. Sikorskiego do ul. 3 Maja. Cała ekspozycja Storczykarni jest dostępna poziomu terenu. Kolekcja storczyków umieszczona jest w zasięgu wzroku. W wypadku osób niedowidzących, pracownicy Storczykarni umożliwiają zwiedzanie sensoryczne - po wcześniejszym zgłoszeniu i w miarę kwitnienia roślin. W budynku, na ekspozycji działają zamgławiacze z czystą wodą. Budynek d. KASYNA Urzędniczego – ekspozycje dot. m.in. historii miasta – ekspozycja czasowo niedostępna CENTRUM EDUKACJI TRADYCJI im. Jana Potockiego Oranżeria i Ujeżdżalnia. Nowe przestrzenie ekspozycyjne - planowane udostępnienie poł. 2022 r. PARK WEWNĘTRZNY zwany PRZYZAMKOWYM I PARK ZEWNĘTRZNY zwany KRAJOBRAZOWYM Do Parku prowadzi pięć bram z przyległych ulic. Wejścia są z poziomu chodników. Aleje są równe, mają czytelnie wyznaczone krawędzie, na części z nich są biegnące w poprzek drenaże/odpływy wody, co może wpływać na utrudnienia w poruszaniu się. Na terenie Parku znajdują się ławki, na których można odpocząć podczas spaceru. Informacje alfabetem Braille’a umieszczone są jedynie na terenie Ogrodu Włoskiego w Parku Przyzamkowym. • Muzeum czyni ciągłe starania dla podniesienia jakości obsługi zwiedzających o szczególnych potrzebach. • Zwiedzający mogą skorzystać z pomocy przeszkolonego personelu – w tym bezpośredniej informacji o rozkładzie ekspozycji lub wsparcia w czasie zwiedzanie w niezbędnym minimalnym zakresie. • W Muzeum dostępna będzie od września 2022 r. oferta działań edukacyjnych dla wszystkich odbiorców. Wybierając działania opiekunowie i nauczyciele mogą wskazać na szczególne potrzeby uczniów i podopiecznych. Dzięki temu realizacja przedsięwzięć może być każdorazowo modyfikowana i dostosowywana.


Copyright © 2007–2012 Muzeum – Zamek w Łańcucie
Projekt i realizacja www.activedot.pl O serwisie