Strony internetowe Muzeum-Zamku w Łańcucie używają cookies („ciasteczek”). Są one potrzebne do prawidłowego działania oraz używane do celów statystycznych. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej lub zmienić ustawienia przeglądarki zapoznaj się z Polityką plików cookies.

Muzeum – Zamek w Łańcucie

Wersja dla niepełnosprawnych Mapa strony

Menu główne

Digitalizacja dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej w kolekcjach ukraińskich.

Muzeum - Zamek w Łańcucie
i
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga w Warszawie
oraz
Lwowska Galeria Sztuki – Pałac Potockich we Lwowie
Centralne Państwowe Archiwum Historyczne w Kijowie
Muzeum Książki i Drukarstwa Ukrainy w Kijowie

Muzeum-Zamek w Łańcucie od wielu lat współpracuje z placówkami muzealnymi i naukowymi w Ukrainie w zakresie muzealnictwa, konserwacji i ochrony zabytków. W oparciu o tę współpracę, przy szczególnym udziale Lwowskiej Galerii Sztuki – Pałac Potockich, Fundacji na rzecz Pałacu w Podhorcach, Muzeum Książki i Drukarstwa Ukrainy w Kijowie oraz Państwowego Centralnego Archiwum Historycznego w Kijowie, identyfikowano w tamtejszych zasobach muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych szereg materiałów mających istotne znaczenie dla kultury polskiej i badań historycznych. Szczególną uwagę zwracaliśmy na dokumenty dotyczące dziejów rodów szlacheckich i magnackich, m.in. Pilawitów Potockich oraz związane z dziejami Łańcuta.

W ostatnim czasie, po konsultacji z Partnerami ukraińskimi podjęto decyzję o budowie cyfrowego archiwum. Prezentacja zamieszczonych tutaj materiałów jest inauguracją tych działań. Służyło jej nawiązanie współpracy z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga, które skutecznie aplikowało o pozyskanie środków finansowych na ten cel i koordynowało realizację projektu pod nazwą „Digitalizacja dokumentów ze zbiorów dziedzictwa kultury polskiej na terenie Ukrainy”, realizowanego w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Mamy świadomość ogromu interesującego materiału, pozostającego dzisiaj w kolekcjach zagranicznych i zdajemy sobie sprawę, że realizacja naszego projektu to jedynie przyczynek do działań tym zakresie. Dla urzeczywistnienia przedsięwzięcia niezbędny jest wspólny wysiłek i koordynacja prac wielu instytucji w Polsce i Ukrainie. Staraliśmy się aby efektem jednej z pierwszych realizacji nie była tylko cyfrowa rejestracja określonej liczby pamiątek, lecz aby dokumentacja dawała jednocześnie obraz różnorodności dzieł w zbiorach ukraińskich.

Kwerendą objęto zasoby Lwowskiej Galerii Sztuki, Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego w Kijowie oraz Muzeum Książki i Drukarstwa Ukrainy w Kijowie. Wyjątkowo interesujące okazały się dla nas archiwalia przechowywane przez Centralne Państwowe Archiwum Historyczne w Kijowie. Dzięki życzliwości Dyrekcji Archiwum przedmiotem opracowania stały się dokumenty należące do najdawniejszych i najcenniejszych w zbiorach - dotyczące osoby Ottona z Pilczy i postanowień podejmowanych przez niego w Łańcucie w 1367 i 1369 roku oraz archiwum rodzinne Potockich, zawierające m.in. dokumenty podpisywane i pieczętowane przez Jana Potockiego.

Przedmiotowe prace digitalizacyjne i opisowe przeprowadził zespół kierowany przez Pawła Myszkę (Pro Tempus) w składzie: Hanna Myszka (Pro Tempus), Jarosław Giemza (Muzeum – Zamek w Łańcucie), Wiktor Kusznirenko (Fundacja na rzecz Zamku w Podhorcach), Joanna Młynarska (Uniwersytet Warszawski). Konsultanci; Walentyna Boczkowska (Muzeum Książki i Drukarstwa Ukrainy w Kijowie), Oksana Kozynkiewicz (Lwowska Galeria Sztuki – Pałac Potockich). Prezentacja www.: Andrzej Figiela (Muzeum-Zamek w Łańcucie).

Składamy serdeczne podziękowania za życzliwość i pomoc Dyrektorom i Pracownikom wszystkich Instytucji zaangażowanych w realizację projektu.

Wit K. Wojtowicz Dyrektor Muzeum-Zamku w Łańcucie

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach zadania publicznego
„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą – 2012 r.”
Prawa autorskie zastrzeżone.
Udostępnienie wyników projektu na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0).

Copyright © 2007–2012 Muzeum – Zamek w Łańcucie
Projekt i realizacja www.activedot.pl O serwisie