Strony internetowe Muzeum-Zamku w Łańcucie używają cookies („ciasteczek”). Są one potrzebne do prawidłowego działania oraz używane do celów statystycznych. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej lub zmienić ustawienia przeglądarki zapoznaj się z Polityką plików cookies.

Muzeum – Zamek w Łańcucie

Wersja dla niepełnosprawnych Mapa strony

Menu główne

Zadania dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

Zadania Budżet Państwa

Zadanie 1.

„Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do MZŁ w systemie „zaprojektuj i wybuduj – Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa istniejącej zewnętrznej sieci hydrantowej dla obiektów MZŁ”.

Wykonawca wykona: przebudowę istniejącego przyłącza wody z rozdziałem na cele socjalno - bytowe i cele przeciwpożarowe, przebudowę istniejącego zbiornika wody w celu montażu w nim projektowanego zestawu do podnoszenia ciśnienia, przebudowę istniejących zbiorników wody w celu wykorzystania ich jako zbiornika magazynujące dla zewnętrznej instalacji przeciwpożarowej, zaprojektuje zestaw do podnoszenia ciśnienia dla zewnętrznej instalacji przeciwpożarowej, dostosuje przepompownie do pracy w warunkach zaniku prądu.   

 

Zadanie 2.

„Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do MZŁ - Wykonanie wydzielenia pożarowego pomieszczeń administracyjnych od części poddasza-montaż drzwi przeciwpożarowych EI30 w budynku MZŁ”.  Wykonawca wykonał: dostosowanie istniejącego otworu do montażu drzwi p.pożarowych; montaż drzwi przeciwpożarowych EI30.

 

Zadanie 3.

„Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - montaż instalacji gaszenia gazem w budynku Biblioteki”. Wykonawca wykona:  wydzielenie przeciwpożarowe strefy pomieszczeń zamku od strefy pomieszczenia wyposażonego w system gaszenia gazem na I piętrze. Wykonawca wykona: Ochronę pomieszczeń biblioteki I piętra instalacją gaszenia gazem;

Zadanie 4.

„Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Stajni Cugowych”. Wykonawca wykona: Wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 z wężem półsztywnym; montaż zestawu hydroforowego na sieci wodociągowej, zapewniając odpowiednie parametry wydajności sieci wodociągowej do celów przeciw pożarowych; Zasilenie hydrantów w budynku Stajni z projektowanej instalacji wodociągowej doprowadzonej do ściany zewnętrznej budynku.

 

Zadanie 5.

„Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - montaż instalacji  systemu sygnalizacji pożaru w budynku Stajni Cugowych”.  Wykonawca wykona: Montaż system sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku, zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy do spraw pożarowych oraz według projektu, w instalacji zastosowany będzie system SSP oparty na jednej centrali głównej, do ochrony obiektu zastosowane będą optyczne czujki dymu.

 

 

Zadania Budżet Państwa

„Prace remontowo- konserwatorskie przy budynku Oficyny w Zespole Zamkowym w Łańcucie”.

Wykonawca wykona: Remont cokołu, opaskę wokół budynku wraz z naświetlami, przyłącze kanalizacji deszczowej do każdego z naświetli, instalację odgromową,  izolację pionową i poziomą ścian fundamentowych budynku, remont elewacji oraz remont stolarki okiennej drewnianej.

 

Zadania Budżet Państwa

„DOTACJA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU – ZAKUP MUZEALIÓW”

W ramach programu zakupiono muzealia na ekspozycję stałą Muzeum-Zamek w Łańcucie. Zakup wynikał z konieczności uzupełnienia braków ekspozycji, będących konsekwencją zwrotu do Dzikowa części muzealiów, eksponowanych do tej pory we wnętrzach Muzeum, co spowodowało znaczące uszczuplenie ekspozycji stałej Zamku w Łańcucie. Zadanie dofinansowano w kwocie 103.000 zł ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz w kwocie 103.000 zł ze środków Województwa Podkarpackiego.

 

Zadania Budżet Państwa

Copyright © 2007–2012 Muzeum – Zamek w Łańcucie
Projekt i realizacja www.activedot.pl O serwisie