Strony internetowe Muzeum-Zamku w Łańcucie używają cookies („ciasteczek”). Są one potrzebne do prawidłowego działania oraz używane do celów statystycznych. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej lub zmienić ustawienia przeglądarki zapoznaj się z Polityką plików cookies.

Muzeum – Zamek w Łańcucie

Wersja dla niepełnosprawnych Mapa strony

Menu główne

Bibliografia

 1. Banach Jerzy, Muzeum w Łańcucie. Zamek, Kraków 1961.
 2. Baniukiewicz Elżbieta, Park w Łańcucie, Warszawa 1972.
 3. Baniukiewicz Elżbieta, Wiśniowska Zofia, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1970.
 4. Basta Jan, Dobra łańcuckie Potockich. Zarys problematyki i źródła do dziejów ordynacji w zasobie Archiwum Państwowego w Rzeszowie, [w:] Miscellanea Historico-Archvistica, t.8, Warszawa 1997 s. 35 – 41.
 5. Biegański Krzysztof, Biblioteka muzyczna Zamku w Łańcucie. Katalog, Łańcut 1968.
 6. Bogdanowski Janusz, Fortyfikacje łańcuckie na tle małopolskiej sztuki obronnej, Łańcut 1976.
 7. Borcz Andrzej, Działania wojenne na terenie ziemi przemyskiej i sanockiej w latach "potopu" 1655-1657, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, Przemyśl 1999.
 8. Borcz Andrzej, Znaczenie Łańcuta w latach "potopu" (1655-1660), "Historia. Pismo Młodych Historyków" 1997, R. 5, nr 2, s. 211-228.
 9. Borcz Andrzej, Przemyśl 1656-1657, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2006.
 10. Bujak Adam, Łańcut. Zamek, Powozownia, Park, Olszanica 1998.
 11. Cetnarski Stanisław, Miasto Łańcut. Z dziejów i własnych wspomnień, Wąbrzeźno 1937.
 12. Cholewianka Aldona, Kolekcja trofeów egzotycznych w zbiorach Muzeum-Zamku w Łańcucie, [w:] Spotkania z Zabytkami, 1989 nr 1.
 13. Cholewianka Aldona, Konne portrety Potockich z Łańcuta, [w:] Koń Polski, 1990 nr 5.
 14. Cholewianka Aldona, Łańcuckie ekwipaże i wierzchowce hrabiny Potockiej, [w:] Koń Polski, 1993, nr 3.
 15. Cholewianka Aldona, Portrety Khafifana, [w:] Koń Polski, 1989, nr 6.
 16. Cholewianka Aldona, Powozowe latarnie, [w:] Spotkania z Zabytkami, 1993, nr 9.
 17. Cholewianka-Kruszyńska Aldona, Pani Alfredowa. Maria z Sanguszków Potocka z Łańcuta, Warszawa 1998.
 18. Czajkowska-Ważny Alina, , Przybory kominkowe - Katalog wystawy, Łańcut 1976.
 19. Czarnowski Stanisław, Wystawa lamp naftowych ze zbiorów Muzeum w Krośnie, Muzeum-Zamku w Łańcucie, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz z kolekcji prywatnej dr. Jerzego Hołubca z Warszawy, Łańcut 1969.
 20. Dunikowska Irena, Grafika Daniela Chodowieckiego w zbiorach Muzeum-Zamku w Łańcucie, Łańcut 1972.
 21. Dunin-Fischingerowa Barbara, Dekoracja malarska drzwi w Łańcucie. Przyczynek do działalności Franciszka Smuglewicza, [w:] Biuletyn Historii Sztuki, R. XIX (1957), nr 4.
 22. Dziubowa-Liszczak Jadwiga, Przewodnik po zbiorach Muzeum –Zamku w Łańcucie. Skrypt do użytku wewnętrznego, Łańcut 1983.
 23. Fabijańska-Żurawska Teresa, Powozownia w Łańcucie. Przewodnik, Łańcut 1994.
 24. Fangor Danuta, Cztery wielkie damy, Łańcut 1996.
 25. Giemza Jarosław, Ikony XVI i XVII wieku w zbiorach Muzeum-Zamku w Łańcucie, [w:] Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna. Dzieła – Twórcy – Ośrodki – Techniki. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, 10-11 maja 2003, Łańcut 2003, s. 17-52.
 26. Jabłoński Krzysztof, Wojtowicz Wit, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1991.
 27. Jankowiak Krzysztof, Archiwalia łańcuckie poza krajem, [w:] Miscellanea Historico – Archvistica, t.8, Warszawa 1997, s. 43-63.
 28. Jurasz Tomasz, Muzeum-Zamek w Łańcucie, Rzeszów 1991.
 29. Kamiński Włodzimierz, Z dziejów dworskiego instrumentarium muzycznego. Katalog wystawy, Łańcut 1967.
 30. Kolijewicz Lesław, Jawczak Jerzy, Muzeum-Zamek w Łańcucie, Rzeszów 1983.
 31. Kossakowska Zofia, Maszkowska Bożena, Umowy Izabelli Lubomirskiej z lekarzami zawarte na przełomie XVIII i XIX wieku, [w:] Archiwum Historii Medycyny, t. XXV, 1, Warszawa 1962, s. 71-81.
 32. Kossakowska-Szanajca Zofia, Majewska-Maszkowska Bożena, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1964.
 33. Kotzowa Jadwiga, Zamek łańcucki i jego właściciele w okresie międzywojennym, Łańcut 1964.
 34. Kotzowa Jadwiga, Zamek w Łańcucie. Zarys dziejów i przewodnik po zbiorach, Łańcut 1960.
 35. Kruszyńska Aldona, Katalog zbiorów pojazdów konnych Muzeum-Zamku w Łańcucie. Kolekcja po rodzinie Potockich, Warszawa 1994.
 36. Łańcut, Zarys rozwoju przestrzennego od powstania do współczesności, pod red. Jana Malczewskiego, Łańcut 1999.
 37. Łańcut i okolice, [w:] Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, pod red. M. Omilanowskiej i J. Sity, t. III, z. 5, Warszawa 1994.
 38. Łańcut i okolice. Walory i możliwości turystyczne. Stan obecny i strategia rozwoju. , [Materiały seminarium odbytego w Łańcucie, w dniach 12-14 czerwca 1997 roku, Łańcut – Rzeszów 1997.
 39. Majewska-Maszkowska Bożenna, Mecenat artystyczny Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej /1736-1816/, Wrocław – Warszawa – Kraków 1976.
 40. Majewska-Maszkowska Bożenna, Teatr w Łańcucie, [w:] Pamiętnik Teatralny R.1962 s. 464-474.
 41. Mauberg Helena, Pewna historia. Czy Alfred Potocki uratował czy zdradził Zamek w Łańcucie, Warszawa 2001.
 42. Mikułowski-Pomorski Jerzy, Muzeum-Zamek w Łańcucie. Studium socjologiczne, Łańcut 1972.
 43. Nitkiewicz Maria, Biblioteka i życie kulturalne łańcuckiej rezydencji, Łańcut 1986.
 44. Nitkiewicz Maria, Dział rolnictwa biblioteki zamkowej. Katalog, Łańcut 1981.
 45. Nitkiewicz Maria, Katalog czasopism biblioteki zamkowej w Łańcucie, Łańcut 1977.
 46. Nitkiewicz Maria, Kopiariusz przywilejów miasta Łańcuta, 1986.
 47. Nitkiewicz Maria, Szewski poniedziałek oraz dalsze dni tygodnia czyli życie codzienne w siedemnastowiecznym Łańcucie, Łańcut 1990.
 48. Odrzywolska Stanisława, Wystawa zabytkowych zegarów XVII – XIX w. ze zbiorów Muzeum w Krośnie, Muzeum-Zamku w Łańcucie, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Historycznego w Sanoku, Łańcut 1968.
 49. Ogród i park Potockich w Łańcucie. Badania – Projekty – Realizacja 1999, [w:] Studia i Materiały. Ogrody 7(13), Warszawa 1999, s. 239.
 50. Paterak Marta, Kaplica grobowa Potockich w Łańcucie, Łańcut 1992.
 51. Paterak Marta, Pozdrowienia z całego świata. Katalog wystawy dawnych ilustrowanych pocztówek, Łańcut 1975.
 52. Paterak Marta, Stare kalendarze i almanachy w zbiorach Biblioteki Muzeum-Zamku w Łańcucie. Katalog, Łańcut 1978.
 53. Paterak Marta, Tematy muzyczne w grafice ze zbiorów Biblioteki Muzeum-Zamku w Łańcucie. Katalog wystawy, Łańcut 1975.
 54. Pelc Zbigniew, Mój Łańcut, Łańcut 1990.
 55. Piotrowski Józef, Zamek w Łańcucie. Zwięzły opis dziejów i zbiorów, Lwów 1933.
 56. Pokaz zbiorów Potockich., Katalog, Warszawa 1946.
 57. Potocka Elżbieta, Łańcut – wspomnienia od roku 1885 do roku 1915, Łańcut 1915.
 58. Potocki Alfred, Chatelain en Pologne. Mémoires du Comte Potocki (Master of Lancut), Paris 1961.
 59. Potocki Alfred, Master of Lancut. The Memoirs of Count Alfred Potocki, London 1959.
 60. Prus-Niewiadomski, Łańcut, powozownia zamkowa, Łańcut 1967.
 61. Radomska Irena, Serwisy toaletowe ze Muzeum - Zamku w Łańcuci. Katalog wystawy, Łańcut 1976.
 62. Radomska Irena, Wystawa biskwitów. Ze zbiorów Muzeum-Zamku w Łańcucie, Muzeum Narodowego w Warszawie z oddziałem w Wilanowie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz osób prywatnych, Łańcut 1973.
 63. Rychlikowa Irena, Szkice o gospodarce panów na Łańcucie, Łańcut 1971.
 64. Sapetowa Inga, Szkice do dziejów Łańcuta i okolic, Rzeszów 1987.
 65. Sapieha Virgilia, Polish Profiles, (tłum. fragmentów K. Jankowiak) London – Toronto 1940.
 66. Szczęk-Roguska Joanna, Sztuka cerkiewna ze zbiorów Muzeum-Zamku w Łańcucie. Katalog wystawy, Bydgoszcz 1985.
 67. Szust Zenon, Łańcut i okolice, Warszawa 1959.
 68. Szust Zenon, Średniowiecze Łańcuta, Katowice 1957.
 69. Teodorowicz-Czerepińska Jadwiga, Zameczek Romantyczny w Łańcucie, Łańcut 1970.
 70. Trojnar Barbara, Majolika w zbiorach Muzeum-Zamku w Łańcucie. Katalog, Łańcut 1988.
 71. Trojnar Barbara, Nieoczekiwane odkrycie, [w:] Spotkania z Zabytkami, 1994, nr 5.
 72. Trojnar Barbara, Ceramika z Łańcuta, [w:] Spotkania z Zabytkami, 1995, nr 1.
 73. Trojnar Barbara, Pomniki łańcuckiego rzeźbiarza Władysława Glaca, [w:] Rzeszowska Teka Konserwatorska, t. II , Rzeszów 2000.
 74. Trojnar Barbara, Serwisy toaletowe w Łańcucie, [w:] Świat łazienek i kuchni, 2001, nr 2.
 75. Trojnar Barbara, Pamiątkowe kamienie, [w:] Spotkania z Zabytkami, 2002, nr 8.
 76. Trojnar Barbara, Rzeźba w Muzeum-Zamku w Łańcucie. Dzieje kolekcji, ekspozycja, katalog, Łańcut 2006.
 77. Trojnar Barbara, La statua di Henryk Lubomirski come Amore di Antonio Canova nel castello di Łańcut, [w:] Antonio Canova „Il principe Henryk Lubomirski come Amore", a cura di Mario Guderzo, Milano 2007, s. 63-83.
 78. Trojnar Barbara, Książę Henryk Lubomirski jako Amor. Rzeźba Canovy w Zamku w Łańcucie, [w:] Antonio Canova, [katalog wystawy] Muzeum Narodowe w Krakowie II–V 2008, Muzeum-Zamek w Łańcucie V-VII 2008, Kraków 2008, s. 46 - 61
 79. Wąsowiczówna Teresa, Z inwentaryzacji zabytków gospodarczych i budowli przemysłowych. Zabytkowe powozy w Łańcucie i Kórniku, [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1954, nr 4.
 80. Wideryński Mariusz, Łańcut. Scenariusz i wstęp Tomasz Jurasz, Rzeszów 1991.
 81. Wideryński Mariusz, Wojtowicz Wit, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1998.
 82. Wideryński Mariusz, Wojtowicz Wit, The Castle of Łańcut, 1998.
 83. Więckowska Jolanta, Chateau de Łańcut. Le guide, Łańcut 1976.
 84. Więckowska Jolanta, Łańcut Castle. A Brief Guide to Museum Collections, Łańcut 1974.
 85. Więckowska Jolanta, Zamek w Łańcucie. Krótki przewodnik po zbiorach Muzeum, Łańcut 1972.
 86. Więckowska Jolanta, Замок в ланьцуте, Łańcut 1975.
 87. Wiśniowska Zofia, Katalog starych druków Biblioteki Muzeum-Zamku w Łańcucie, Łańcut 1974.
 88. Wiśniowska Zofia, Staropolski toast. Wystawa naczyń toastowych, Łańcut 1970.
 89. Witkowski Wiesław, Katalog starodruków cyrylickich Muzeum-Zamku w Łańcucie, Kraków 1994.
 90. Wojtowicz Wit Karol, Park w Łańcucie, Rzeszów 1988.
 91. Wojtowicz Wit Karol, Zamek w Łańcucie Łańcut 1992.
 92. Wojtowicz Wit Karol, Łańcut, il castello di Amore, [w:] Antonio Canova „Il principe Henryk Lubomirski come Amore", a cura di Mario Guderzo, Milano 2007, s. 55-61.
 93. Wójtowicz Zygmunt, Łańcut i okolice, Rzeszów 1981.
 94. Zawadzki Jarosław, Zarys historii archiwum Potockich z Łańcuta, [w:] Miscellanea Historico – Archvistica, t.8, Warszawa 1997 s. 25-33.
 95. Ziembiński Janusz, Zamek w Łańcucie, Warszawa 1978.
 96. Żurawska Teresa, Łańcuckie zbiory pojazdów konnych, Rzeszów [b.r.]
 97. Żurawska Teresa, Łańcut. Powozownia, Rzeszów b.r.
 98. Żurawska Teresa, Łańcut. Zamek – Powozownia – Park, Warszawa 1992.
 99. Żurawska Teresa, Stajnie i powozownie zamkowe w Łańcucie, Łańcut 1972.
 100. Żurawska Teresa, Stroje stangreckie i akcesoria podróżne XIX – XX wieku ze zbiorów Muzeum-Zamku w Łańcucie, Łańcut 1974.
 101. Żurawska Teresa, Wystawa. Koń i zaprzęg w grafice XIX wieku ze zbiorów Muzeum-Zamku w Łańcucie, Rzeszów 1969.
 102. Żurawska Teresa, Zbiory Powozowni Zamkowej w Łańcucie, Rzeszów 1998.
 103. Żurawski Jerzy, Łańcut, Warszawa 1966.
 104. Żyga Aleksander, Jan Nepomucen Deszkiewicz – Kundzicz, [w:] Rocznik Województwa Rzeszowskiego, Rzeszów 1968, t. 5, s. 225-256.

Copyright © 2007–2012 Muzeum – Zamek w Łańcucie
Projekt i realizacja www.activedot.pl O serwisie