Strony internetowe Muzeum-Zamku w Łańcucie używają cookies („ciasteczek”). Są one potrzebne do prawidłowego działania oraz używane do celów statystycznych. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej lub zmienić ustawienia przeglądarki zapoznaj się z Polityką plików cookies.

Muzeum – Zamek w Łańcucie

Wersja dla niepełnosprawnych Mapa strony

Menu główne

Zaczęło się…

Z dużą radością pragniemy powiadomić, że Muzeum-Zamek w Łańcucie znalazło się na liście 33 projektów dofinansowanych w ramach II konkursu osi priorytetowej VIII – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Decyzję o dofinansowaniu podjął Pan Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.
    Nasz projekt pn. „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)”  był jednym spośród 171 złożonych wniosków o dofinansowanie. Koszt całkowity inwestycji wynosi 41. 281 758, 49 zł. Dofinansowanie jakie Muzeum-Zamek w Łańcucie otrzyma z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego wyniesie 28. 543 303, 02 zł.
    Jest to drugi co do wysokości wynik Konkursu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i tą drogą pragniemy podziękować wszystkim którzy przyczynili się do naszego sukcesu. Przede wszystkim Pracownikom Muzeum zaangażowanym w przygotowanie założeń do tego projektu, firmie INNpuls sp. z o.o. z Rzeszowa, która nadała tym naszym dawnym i nowym marzeniom formę wniosku aplikacyjnego oraz wszystkim nam życzliwym, dzięki którym nasz sukces stał się możliwy.
    W ramach tego projektu przewidziano prace remontowo-konserwatorskie dwóch obiektów - Muzeum – Zamku w Łańcucie oraz zabytkowego Zespołu Parkowego otaczającego Zamek; projekt ma charakter tzw. projektu zintegrowanego. Łączny budżet projektu wynosi 41 281 758,50 zł brutto, w tym łącznie na prace konserwatorskie i budowlane w Muzeum - Zamku oraz na prace konserwatorskie i rewitalizacyjne Parku zaplanowano kwotę 39 100 920, 34 zł brutto. Budżet przeznaczony na prace w obiekcie muzeum - 20 664 953,07 zł brutto, budżet na prace na terenie parku - 18 435 967,27 zł brutto.
1.    Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane zostaną przeprowadzone w budynku Muzeum oraz jego bezpośrednim otoczeniu,
w szczególności będą to roboty remontowo-konserwatorskie w zakresie architektury Zamku, prac konserwatorskich – elewacje, roboty w zakresie prac konserwatorskich – wybrane wnętrza Zamku, a także roboty instalacyjne – elektryczne, teletechniczne, sanitarne, konstrukcyjne i izolacyjne oraz w niewielkim zakresie roboty drogowe.
2.    Prace związane z ochroną i zachowaniem zabytkowych ogrodów i parków.
W łańcuckim zespole parkowym polegać będą na budowie lokalnych sieci: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej kablowej NN, światłowodowej do monitoringu oraz budowie dróg wewnętrznych – alejek, przebudowa budynku portierni – starej kordegardy i ogrodzenia, remoncie: fortyfikacji, wartowni – kordegardy, pawilonu Elizin, pergoli, mostu południowego, fundamentu pod posągiem Matki Boskiej, ogrodzenia, wnętrza pod tarasem południowym wraz z wykonaniem drewnianego treliażu. W zespole parkowym przewidziano również wykonanie kompleksowego systemu monitoringu zabezpieczającego Park przed zniszczeniami, wandalizmem i kradzieżami.
     Niniejszy projekt jest kontynuacją wcześniejszych projektów rewitalizacyjnych, a w jego zakresie znalazły się działania, które na obecnym etapie w pierwszej kolejności wymagają interwencji konserwatorskich. Prace takie są niezbędne zarówno w odniesieniu do budynku Muzeum, jak również zabytkowego Zespołu Parkowego. Przewidziane w projekcie prace rewitalizacyjne umożliwią w pierwszej kolejności zatrzymanie procesu degradacji i zniszczenia Zamku – głównego obiektu Muzeum w Łańcucie (remont elewacji, rewitalizacja stolarki okiennej i drzwiowej, prace izolacyjno-instalacyjne w obrębie parteru i piwnic), umożliwią ponadto udostępnienie nowych powierzchni ekspozycyjnych (rewitalizacja i umożliwienie zwiedzania luksusowej łaźni rzymskiej), poprawią dostępność obiektu oraz ułatwią wędrówki po zabytkowym zespole parkowym (uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie parku, rewitalizacja alejek i zabytków ruchomych w Parku).


Copyright © 2007–2012 Muzeum – Zamek w Łańcucie
Projekt i realizacja www.activedot.pl O serwisie