Muzeum – Zamek w Łańcucie
Pomnik historii, Muzeum rejestrowane

Mapa strony

Muzycy biorący udział w części artystycznej projektu

zespoły instrumentalne:

Kamerata Krakowska

Horizon Ensemble

dyrygent:

Matthias Hermann

śpiew:

Pia Liebhäuser (mezzosopran)

Anna Krawczyk (sopran)

pianiści:

Mirosław Herbowski

Simon Zimmermann

Przemysław Winnicki

Agnieszka Kopeć (uczennica SM II st. Łańcuckiego Towarzystwa Muz. w klasie Jarosława Pelca)

Julia Ulman (uczennica ZSM nr 2 im. W. Kilara w Rzeszowie w klasie Żanny Parchomowskiej)

skrzypkowie:

Paweł Wajrak

Maciej Czepielowski

Bogusława Ziegelheim

Bogdan Woźniak

Jerzy Mikuliszak

Anna Woźniak

Krzysztof Wojczuk

Jadwiga Czepielowska

Jan Nazimek

Paweł Stawarski

Paulina Różańska

altowioliści:

Beata Płoska

Edyta Korczewska-Brylińska

wiolonczeliści:

Lev Sivkov

Franciszek Pall

Magdalena Zubrzycka

kontrabasista:

Michał Skiba

fleciści:

Zbigniew Witkowski

Ewa Dębska

oboiści:

Paweł Nyklewicz

Karolina Siadaczka

klarneciści:

Janusz Antonik

Michał Poniżnik

fagociści:

Wojciech Turek

Adam Mróz

waltorniści:

Tadeusz Tomaszewski

Mirosław Płoski

Artur Tyński

Krzysztof Tomczyk

trębacze:

Stanisław Majerski

Bogdan Skocz

kotły:

Artur Ciborowski

Orkiestra kameralna Kamerata Krakowska powstała w 1989 r. z inicjatywy Matthiasa Hermanna – profesora Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie. Zespół tworzą renomowani krakowscy muzycy, grający na co dzień w or­kiestrach: Filharmonii Krakowskiej, Capella Cracovienis i Sinfonietta Cracovia.

Jednym z celów artystycznych Kameraty Krakowskiej jest budowanie płaszczyzny spotkań muzyki polskiej i niemieckiej, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości XX i XXI wieku. Kamerata wielokrotnie występowała w Polsce i w Niemczech. Była zapro­szona do uczestnictwa m.in. w Europejskim Miesiącu Kultury w Krakowie, krakowskim Festiwalu Kultury Żydowskiej, Tage für Neue Musik Stuttgart, SDR-Atelier Stuttgart, Europäische Kirchemusik w Schwäbisch Gmünd.

Kamerata Krakowska ma w swoim dorobku trzy płyty CD. Pierwsza z nich zawiera repertuar klasyczny, druga – wydana przez Kameratę w kooperacji ze Stowarzysze­niem Artystycznym Muzyka Centrum – współczesną muzykę polską i niemiecką; ostatnio wydany dwupłytowy album powstał w ramach projektu Muzykalia łańcuckie i obejmuje głównie twórczość kompozytorów polskich i niemieckich uwzględnionych w projekcie.

Od początku swego istnienia do roku 2008 orkiestra działała pod patronatem niemieckiej fundacji Förderverein „Kamerata Krakowska” z siedzibą w Ludwigsburgu. Po zakończeniu działalności ludwigsburskiej fundacji w 2008 r. Kamerata przyjęła opiekę impresaryjną Stowarzyszenia Artystycznego Horizon, umacniając w ten sposób swą kilkuletnią współpracę ze Stowarzyszeniem.

Matthias Hermann urodził się w 1960 r. w Ludwigsburgu. Studiował teorię muzyki (pod kierunkiem Helmuta Lachenmanna), ponadto – grę na organach, dyrygenturę i germanistykę. Od 1987 r. wykłada teorię muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst) w Stuttgarcie. W 1991 r. został profesorem tej uczelni, a od 2007 r. pełni tam funkcję prorektora.

Współpracuje jako dyrygent z licznymi orkiestrami, m.in. ORTVE w Madrycie, RAI w Turynie, RSO w Wiedniu, RSO w Stuttgarcie, Staatsoper Stuttgart, SWR-Sinfonieorchester we Freiburgu i Baden-Baden, Tokyo Symphony Orchestra, Taipeh National Symphony Orchestra, Ensemble Modern, Lucerne Festival Orchestra, SWR Vokal-Ensemble, oraz z zespołami w Nowym Jorku, Londynie i Brukseli. W 1989 r. utworzył w Krakowie orkiestrę kameralną Kamerata Krakowska, złożoną z polskich muzyków.

Jako kompozytor otrzymuje liczne zamówienia od światowych festiwali muzycznych, orkiestr i zespołów.

Autor publikacji książkowych poświęconych analizie dzieła muzycznego (w tym książki wydanej przez Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce).

Lev Sivkov urodził się w 1990 r. w Nowo­kuźniecku (Rosja). Początkowe wykształcenie muzyczne otrzymał w domu rodzinnym. Od piątego roku życia uczęszczał do szkoły muzycznej w Nowosybirsku, gdzie przez dziewięć lat uczył się pod opieką prof. E. Nilowa. W latach 2005–09 studiował w Akademii Muzycznej w Bazylei pod kierunkiem prof. I. Monigettiego.

Obecnie odbywa studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst) w Stuttgarcie w klasie wiolonczeli prof. Conradina Brotbeka.

Jest laureatem następujących konkursów muzycznych: Domnick-Cello-Preis w Stuttgarcie oraz Międzynarodowego Konkursu im. W.A. Gawrilina w Wołogdzie (Rosja), gdzie zdobył pierwsze nagrody; Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. L. v. Beethovena (Hradec nad Moravicí, Czechy) oraz International Swedish Duo Competition w Katrineholm – II nagrody; Międzynarodowego Konkursu im. W. Lutosławskiego w Warszawie – nagroda jury.

Lev Sivkov współpracował z wieloma wybitnymi artystami, takimi jak Mischa Maisky, Rudolf Buchbinder, Ivan Monighetti, Gérard Wyss, Frangiz Ali-Zade, Sofia Gubajdulina i Roland Moser.

Horizon Ensemble to zespół kameralistów działający od 2006 r. pod egidą Stowarzyszenia Artystycznego Horizon w Krakowie. Zespół wywodzi się z tradycji filharmonicznych koncertów kameralnych o łączonej obsadzie instrumentów smyczkowych, dętych i fortepianu. Ta tradycja została zainicjowana przed wielu laty przez Kwartet Smyczkowy Amar Corde i instru­mentalistów sekcji dętej orkiestry Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz ówczesnego dyrektora tej instytucji, Joannę Wnuk-Nazarową. Od czasu powstania zespołu krakowska publiczność miała okazję zapoznać się z rzadko grywanymi dziełami kameralnymi Schuberta, Hummla, Brahmsa, Berwalda, Martinů, Janačka, Nielsena, Prokofiewa, Roussela, Milhauda, Françaix, Brittena, Strawińskiego, Bacewicz, Arnolda, Kanczelego; niektóre z tych kompozycji były wykonane po raz pierwszy w Krakowie, a nawet w Polsce.

Do grona znamienitych pianistów współpracujących z zespołem należą: Waldemar Malicki, Rafał Łuszczewski i Mirosław Herbowski.

Wykonawcy kwartetu smyczkowego Benoît Tuttowitscha:
Paweł Wajrak, Paweł Stawarski, Beata Płoska, Franciszek Pall

Pia Liebhäuser pochodzi z Augsburga, a obecnie mieszka w Stuttgarcie. W latach 1989–1997 studiowała na Uniwersytecie Mozarteum w Salzburgu, m.in. pod kierunkiem Wilmy Lipp i Marthy Sharp. Debiutowała jeszcze w czasie studiów partią Cherubina w operze Wesele Figara Wolfganga A. Mozarta na festiwalu we Friedrichshafen. Występowała także w rolach: Dorabelli (w Così fan tutte Mozarta), Niklasa (w Opowieściach Hoffmanna Jacques’a Offenbacha) i Marceliny (Wesele Figara). Uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich, prowadzonych przez takich artystów-pedagogów jak Robert Holl, Thomas Hampson, sopran Mitsuko Shirai i pianista Hartmut Höll. Ponadto doskonaliła się pod okiem Edith Menzel, Anny Reynolds i Dunji Vejzović.

Ma w swoim dorobku artystycznym liczne partie solowe, wykonywane zarówno podczas recitali, jak i koncertów z towarzyszeniem orkiestry, m.in. z Süddeutsche Philharmonie w Konstancji, Erzgebirgisches Sinfonieorchester w Aue i z Kameratą Krakowską.

Od 2000 r. jest członkinią chóru Staatsoper w Stuttgarcie. Na scenie macierzystej opery zaprezentowała się w partiach solowych Matki (Die Gezeichneten Franza Schrekera), Blumenmädchen (Wesele Figara Mozarta), Hrabiny Aremberg (Don Carlos Giuseppe Verdiego), a w sezonie 2009/2010 – Alisy (w nowej inscenizacji opery Łucja z Lammermoor Gaetano Donizettiego).

Anna Krawczyk – sopran. Ukończyła Liceum Muzyczne w Tarnowie ze specjalnością gry na kontrabasie, następnie uzyskała dyplom Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie studiowała w klasie śpiewu Izabelli Jasińskiej-Buszewicz. W latach 2004–05 była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jej repertuar obejmuje głównie muzykę dawną i współczesną. Jest solistką Krakowskiej Opery Kameralnej; występowała też m.in. na scenie Opery i Operetki w Krakowie, w filharmoniach w Krakowie i Częstochowie oraz na festiwalach „Wratislavia Cantans” i „Dni Kompozytorów Krakowskich”.

Współpracuje z zespołami Gabrieli Consort, Collegium Cracoviense, Ensemble Entrada i Estravaganza, z którymi wiele koncertowała w kraju i za granicą. W swoim dorobku artystycznym ma liczne nagrania studyjne.

Mirosław Herbowski – pianista, pedagog. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, którą ukończył z wyróżnieniem w 1982 r. Studiował w klasie fortepianu prof. Ireny Sijałowej-Vogel, uczennicy H. Neuhausa. Studia uzupełniał na kursach mistrzowskich prowadzonych przez R. Buchbindera, I. Klánskiego, F. Raucha, P. Rosena i P. Salzman. Finalista i laureat konkursów muzycznych w Warszawie, Rotterdamie i Rzymie.

Od 1982 r. koncertuje systematycznie w Polsce i za granicą – w Europie, Japonii i USA. Brał udział w festiwalach muzycznych w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Jakobstad, Helsinkach, Kopenhadze i Salzburgu. Dokonał wielu nagrań telewizyjnych i radiowych dla telewizji polskiej, fińskiej i szwedzkiej. Nagrał kilka płyt CD, m.in. z utworami Brahmsa, Francka, Schuberta, Hindemitha i Strawińskiego.

Jeszcze w czasie studiów rozpoczął pracę w Akademii Muzycznej w Krakowie; w latach 1981–89 pełnił funkcję asystenta, a później adiunkta na Wydziale Instrumentalnym. W latach 1989–97 był wykładowcą i kierownikiem sekcji fortepianu w Konserwatorium w Jakobstad w Finlandii, a następnie docentem Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze, gdzie do 2000 r. prowadził klasę fortepianu. Od 2001 r. ponownie wykłada na Akademii Muzycznej w Krakowie; w 2003 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1990–2005 prowadził liczne kursy pianistyczne, m.in. w Krakowie, Helsinkach, Jakobstad i Nowym Jorku. Był też członkiem jury wielu konkursów pianistycznych.

Simon Zimmermann studiował fortepian i pedagogikę muzyczną w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Stuttgarcie (u Andrzeja Ratusińskiego i André Marchanda). Po ukończeniu studiów pracował jako asystent reżysera i inscenizator w Staatsoper w Stuttgarcie; od 2007 r. pełni tam funkcje asystenta kierownika chóru oraz pianisty-korepetytora. Z początkiem sezonu 2011/2012 dyrektor chóru opery w Chemnitz.

Przemysław Winnicki ukończył w 2006 r. studia licencjackie w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu prof. Andrzeja Pikula, a obecnie kontynuuje naukę na tej uczelni w toku studiów magisterskich.

W 2007 r. otrzymał nagrodę-stypendium na Konkursie Pianistycznym im. prof. T. Żmudzińskiego w Krakowie; w 2010 r. zakwalifikował się do półfinału Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I.J. Paderewskiego w Los Angeles. Uczestniczył w mistrzowskich kursach pianistycznych w kraju i za granicą; koncertował w Polsce, Niemczech, Francji i Austrii.

Copyright © 2010–2021 Stowarzyszenie Artystyczne Horizon / Horizon Art Society
Copyright © 2008-2012 Castle Museum in Łańcut
Projekt i realizacja www.activedot.pl O serwisie