Muzeum – Zamek w Łańcucie
Pomnik historii, Muzeum rejestrowane

Mapa strony

Marcello di Capua – maestro z Łańcuta
Wystawa poświęcona nadwornemu kompozytorowi księżnej Izabeli Lubomirskiej
15 VII – 14 X 2012 r.
(zabytkowa ujeżdżalnia na terenie parku zamkowego)

 

15 lipca 2012 r. w dawnej ujeżdżalni na terenie parku zamkowego w Łańcucie została otwarta wystawa monograficzna zatytułowana Marcello di Capua – maestro z Łańcuta, poświęcona życiu i twórczości nadwornego kompozytora księżnej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej. Wystawa była czynna do 14 października 2012 r. w godzinach otwarcia muzeum.

Ważnym celem wystawy było włączenie kompozytora w poczet postaci histo­rycznych bezpośrednio kojarzonych z zamkiem w Łańcucie i wzmocnienie w ten sposób wizerunku polskiej kultury muzycznej przełomu XVIII i XIX w. na tle bogatego życia muzycznego ówczesnej Europy.

Ekspozycję tworzyło dziewiętnaście plansz graficzno-tekstowych, uzupełnionych o nagrania muzyczne, prezentację rękopisów kompozytora i pokaz slajdów o tematyce biograficzno-historycznej. W ramach projektu przewidziano także publikację materiałów promocyjnych oraz lekcje muzealne dla młodzieży szkolnej.

Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Artystyczne Horizon we współpracy z Muzeum-Zamkiem w Łańcucie. Wsparcia finansowego udzieliło Minister­stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet wspierania działań muzealnych); część środków przekazał Powiat Łańcucki.

Zespół realizatorów wystawy

Scenariusz i opracowanie merytoryczne, artykuły
monograficzne oraz opisy rycin i plansz:

dr hab. Mirosław Płoski (Akademia Muzyczna w Krakowie)

Konsultacja naukowa:

dr Piotr Wilk (Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Faksymile materiałów źródłowych:

Atelier Jacek Wrzesiński

Michał Zajdel (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie)

Maryna Szewczuk (Muzeum-Zamek w Łańcucie)

Opracowanie graficzne, prezentacje multimedialne i skład komputerowy
wydawnictw (DTP):

Ryszard Jachimczak

Redakcja podstrony internetowej poświęconej Marcello di Capua:

Mirosław Płoski

Przekłady tekstów polskich na język obcy:

Serafina Santoliquido – język włoski

(Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Xymena Pietraszek-Płatek – język angielski

Ben Koschalka – język angielski

Przekłady polskie z języka włoskiego (komentarze Pier Leone Ghezziego):

Mirosław Płoski

Współpraca biblioteczna:

Tadeusz Baj (Muzeum-Zamek w Łańcucie)

Koordynator projektu:

Beata Płoska

Asystenci koordynatora projektu:

Iwona Wernikowska

Agata Lupini Pagliara (Rzym)

Muzyka odtwarzana na terenie wystawy:

Marcello di Capua, balet-pantomima Le nozze di Amore e Psiche

Rzeszowska Orkiestra Kameralna

Kierownictwo artystyczne: dr hab. Grzegorz Oliwa (Uniwersytet Rzeszowski)

(dziękujemy wykonawcom za życzliwe udostępnienie nagrania)

Podziękowania dla:

Biblioteka Watykańska

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa w Łańcucie

Collegio Nazareno Roma (Liceo Classico, Linguistico e Scientifico)

Roberto Piperno, Rzym (Romeartlover.it)

Specjalne podziękowania dla Dyrektora Muzeum-Zamku w Łańcucie –

Wita Karola Wojtowicza

Realizacja projektu:

Stowarzyszenie Artystyczne Horizon w Krakowie

Muzeum-Zamek w Łańcucie

Współfinansowanie projektu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Starostwo Powiatowe w Łańcucie

Zobacz list Starosty Łańcuckiego Adama Krzysztonia do organizatorów wystawy

Copyright © 2010–2021 Stowarzyszenie Artystyczne Horizon / Horizon Art Society
Copyright © 2008-2012 Castle Museum in Łańcut
Projekt i realizacja www.activedot.pl O serwisie