Muzeum – Zamek w Łańcucie
Pomnik historii, Muzeum rejestrowane

Mapa strony

O projekcie digitalizacji muzykaliów łańcuckich

Projekt naukowo-artystyczny pod nazwą Muzykalia łańcuckie został opracowany i zrealizowany przez Stowarzyszenie Artystyczne Horizon (z siedzibą w Krakowie) we współpracy z Muzeum-Zamkiem w Łańcucie. W okresie od kwietnia do grudnia 2010 r. trwały szeroko zakrojone prace obejmujące digitalizację zbioru bibliotecznego Muzeum-Zamku w zakresie muzyki polskiej i niemieckiej, uzupełnione o szereg przedsięwzięć o charakterze artystycznym. Zamierzenia projektu wpisują się w program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mający na celu utrwalenie w postaci cyfrowej polskich zasobów bibliotecznych, a tym samym ich upowszechnienie i bezpieczne długookresowe przechowywanie.

Działania na rzecz digitalizacji i upowszechnienia łańcuckich rękopisów i druków muzycznych, pochodzących ze zbiorów Lubomirskich i Potockich, przebiegały zarówno w sferze archiwizacyjnej, jak i fonograficzno-artystycznej. W ramach projektu nagrano dwie płyty CD z udziałem solistów polskich i niemieckich, a także zespołów instrumentalnych działających pod egidą Stowarzyszenia: Kameraty Krakowskiej pod batutą prof. Matthiasa Hermanna oraz Horizon Ensemble.

Projekt Muzykalia łańcuckie, sygnowany przez Stowarzyszenie Artystyczne Horizon, uzyskał w lutym 2010 r. akceptację i dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetowego programu Digitalizacja materiałów bibliotecznych, a w marcu i kwietniu 2010 r. – kolejne dotacje: ze strony Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Urzędu Miasta Łańcuta. W finansowaniu projektu partycypowały ponadto: Ministerstwo Nauki i Sztuki niemieckiego kraju związkowego Badenii-Wirtembergii oraz Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna (Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst) w Stuttgarcie.

Dyrekcja Muzeum-Zamku w Łańcucie udzieliła daleko idącej pomocy w realizacji projektu poprzez szerokie udostępnienie zasobów bibliotecznych oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne.

Projekt został objęty honorowym patronatem Burmistrza m. Łańcuta – Stanisława Gwizdaka.

Zespół realizatorów projektu

Autor i koordynator projektu:

Beata Płoska

Kierownictwo muzyczne:

prof. Matthias Hermann (Kamerata Krakowska)

Reżyseria nagrań:

Piotr Grinholc

Igor Stepanov

Opieka naukowo-artystyczna oraz opracowanie krytyczne materiałów nutowych:

prof. Matthias Hermann

(Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart)

dr hab. Mirosław Płoski

(Akademia Muzyczna w Krakowie)

Digitalizacja materiałów nutowych:

Jacek Wrzesiński

Mirosław Płoski (certyfikat tworzenia biblioteki cyfrowej)

Maryna Szewczuk

Współpraca biblioteczna:

Tadeusz Baj

Skład komputerowy materiałów nutowych:

Matias Far

Natalia Koliko

Michał Papara

Artykuły na temat kompozytorów i ich dzieł:

dr hab. Mirosław Płoski

prof. Matthias Hermann

Przekłady tekstów polskich na język obcy:

Xymena Pietraszek-Płatek (język angielski)

Ben Koschalka (język angielski)

Mirosław Wagner (język niemiecki)

Matthias Hermann (język niemiecki)

Jürgen Bach (język niemiecki)

Ewa George (język niemiecki)

Przekłady z języka niemieckiego:

Mirosław Płoski

Opracowanie graficzne wydawnictw:

Ryszard Jachimczak

Michał Pieniążek

Projekt graficzny i realizacja techniczna serwisu internetowego o muzykaliach łańcuckich:

Michał Pieniążek

Redakcja podstrony internetowej poświęconej muzykaliom łańcuckim:

Mirosław Płoski

Asystent koordynatora projektu:

Iwona Wernikowska

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit

MIASTO ŁAŃCUT

Copyright © 2010–2021 Stowarzyszenie Artystyczne Horizon / Horizon Art Society
Copyright © 2008-2012 Castle Museum in Łańcut
Projekt i realizacja www.activedot.pl O serwisie